Garry Van Egmond, Giant of Concert Promoting, Dies at 82