Perez Hilton Announces Music Countdown Radio Show

AUSTIN, Texas (Billboard) – Perez Hilton aims to hit Ryan Seacrest where it hurts.